Bestillingskjema

For en mest mulig effektiv takstoppdrag er det viktig at du som kunde i forkant har sendt inn på e-post til oss følgende informasjon før takstmann kommer.

1. Skjøte
2. Målebrev
3. Festetomt; kopi av festekontrakt+ nåværende festeavgift.
4. Tegninger/oppsett av hvilke type rom innholder boligen.
5. Forsikringspolise.
6. Oversikt over kommunale avgifter.
7. Ligningsverdi
8. Ferdigattest.